Navegation Bar
Entrar
Navegadores soportados:
Internet Explorer 6.0
Mozilla Firefox 1.0

Requisitos de software:
Flash Player 7


Optimizado para 1024x768
 

Esta plataforma solo está accesible para docentes, ya que está en fase de extinción - Plataforma hau irakasleentzat bakarrik dago erabilgarri, desagertzear dago eta

Zuzeneko irakaskuntza sustatzeko UPV/EHU-aren web instituzionala da. Kurtso baten dokumentuak eta ikaslegoa kudeatzeko balio duen aplikazio informatikoa da, unibertsitate irakasle baten irakaskuntzaren antolaketa webgune baten berreginez eta ikasleen ikasketa prozesua erraztuz.

Irakaslaguntzarako ikasgela birtualak kudeatzeko (ikasgelen alta/baja, ikasleen karga eskatzea,...) Ikasgela Birtualen Kudeatzailean sar zaitez.


Es la web institucional de la UPV/EHU para el apoyo a la docencia presencial. Se trata de una aplicación informática que permite la gestión de los documentos y los estudiantes de un curso, reproduciendo en un entorno web la labor organizativa de un profesor universitario y facilitando el proceso de aprendizaje del estudiante.

Para gestionar las aulas virtuales de apoyo a la docencia presencial (altas/bajas de aulas, carga de estudiantes, ...) accede al Gestor de Aulas Virtuales.

Creado por admin
Última modificación 2012-11-05 03:31 PM